สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดปฐมนิเทศและรับน้องใหม่

สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดปฐมนิเทศและรับน้องใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2566

| 52 view
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามนาดี อัรรียาดี อับบาซียะห์ โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 240 คน

ในโอกาสดังกล่าว นายพุทธพรฯ ได้ให้ข้อคิดแก่นักศึกษาเรื่องการศึกษา การใช้ชีวิตและการหาความรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ทั้งจากประเทศอียิปต์และจากเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จตามความตั้งใจที่ได้เดินทางมาศึกษาที่อียิปต์

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประจำทุกปี เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการศึกษาและ การใช้ชีวิตในประเทศอียิปต์แก่นักศึกษาใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ