สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2565

| 155 view

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอดแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ