จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ American University in Cairo (AUC) หารือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ American University in Cairo (AUC) หารือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

| 31 view

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ​ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกการประชุมหารือออนไลน์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย American University in Cairo เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรระยะสั้นในช่วงภาคฤดูร้อนในไทยและอียิปต์ และหลักสูตรปริญญาคู่ (double degree) ในระยะยาว

ความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและอียิปต์จะเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ระหว่างไทยกับอียิปต์และภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ