สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 26 view

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา โดยการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯ ในพื้นที่สุสาน ซีดีอุมัร อิบนุ ฟาริด อัล-อะบาญียะห์ อัล-เคาะลีฟะห์ ในกรุงไคโร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ