สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีจุดเทียนและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีจุดเทียนและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ส.ค. 2565

| 39 view

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรสได้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งจุดเทียน
และลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม ตามลำดับ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมช่องทางการลงนามถวายพระพรออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังปรากฏตาม https://cairo.thaiembassy.org/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ