สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีจุดเทียนและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีจุดเทียนและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

| 27 view

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรสได้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งจุดเทียนและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม ตามลำดับ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมช่องทางการลงนามถวายพระพรออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังปรากฏตาม https://cairo.thaiembassy.org/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ