สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ค. 2566

| 35 view

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 โดยเอกอัครราชทูตฯ พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังปรากฏตาม https://cairo.thaiembassy.org/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ