สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2565

| 27 view

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมช่องทางการลงนามถวายพระพรออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังปรากฏตาม https://cairo.thaiembassy.org/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ