สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดกงสุลสัญจร ณ เมืองเฮอร์กาดา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดกงสุลสัญจร ณ เมืองเฮอร์กาดา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ส.ค. 2566

| 855 view

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดกงสุลสัญจร ณ ร้านอาหารไทย White Elephant ที่เมืองเฮอร์กาดา ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลยังได้พบปะและสอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนไทยด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานเป็นพ่อครัวและพนักงานนวดอยู่ที่เมืองเฮอร์กาดาและ El Gouna

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ