มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2565

| 857 view
มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ✈️
📌 ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สำหรับการเข้าประเทศทุกมาตรการ
📌 ลดระยะเวลาพำนักในพื้นที่ Sandbox เหลือ 5 วัน (สำหรับมาตรการ Sandbox)
📌 ลดระยะเวลากักตัวของมาตรการ AQ เหลือ 5 วัน สำหรับทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และได้รับวัคซีนไม่ครบ / ไม่ได้รับวัคซีน
📌 มาตรการ Test and Go ตามเดิม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ