พิธีแสดงความอาลัยต่อจุฬาราชมนตรี

พิธีแสดงความอาลัยต่อจุฬาราชมนตรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ต.ค. 2566

| 121 view

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยต่อนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 โดยมีเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการ และนักเรียนไทยมุสลิมในอียิปต์ร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ