พิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์ประจำปี 2566

พิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ย. 2566

| 66 view
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาไทยในอียิปต์ประจำปี 2566 โดยมี ดร. ซาลามา ดาวูด อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร เป็นประธานในพิธี และเอกอัครราชทูต อับดุลเราะห์มาน มูซา ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษาต่างชาติของผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์ เข้าร่วม โดยมีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าร่วม จำนวน 242 คน
พิธีมอบปริญญาบัตรในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยให้กับสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านอิสลามที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ทั้งนี้ บัณฑิตทุกคนจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง และเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศไทยในอนาคตต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ