ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เข้าพบหารือกับผู้บริหารสวนสาธารณะ Aquarium Grotto Garden, Zamalek เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Bazaar 2023)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เข้าพบหารือกับผู้บริหารสวนสาธารณะ Aquarium Grotto Garden, Zamalek เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Bazaar 2023)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2566

| 58 view

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ได้เข้าพบหารือกับนาย Mamdouh Mohamed Fahmy ผู้บริหารสวนสาธารณะ Aquarium Grotto Garden, Zamalek เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Bazaar 2023) ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในอียิปต์มากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ