ผลการประกวดแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อียิปต์

ผลการประกวดแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อียิปต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 182 view

บัดนี้ การประกวดแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อียิปต์ได้สิ้นสุดแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศผลอย่างเป็นทางการจากการโหวตของประชาชนทั่วไป ดังนี้

🥇รางวัลชนะเลิศ - คุณสุภาพร นิยมเดช
🥈รางวัลรองชนะเลิศ - คุณชาญชัย ยุปานันท์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และขอเชิญชวนให้ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อียิปต์ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ