ประกาศ ราคากลาง การจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยในอียิปต์

ประกาศ ราคากลาง การจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยในอียิปต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2566

| 1,231 view

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ