ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยในอียิปต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยในอียิปต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ส.ค. 2566

| 638 view

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยในอียิปต.pdf