ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมเพื่อใช้เป็นสถานที่เจรจาการค้า ภายใต้โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารฮาลาลและสินค้าศักยภาพอื่นเดินทางไปเจรจาการค้า ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมเพื่อใช้เป็นสถานที่เจรจาการค้า ภายใต้โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารฮาลาลและสินค้าศักยภาพอื่นเดินทางไปเจรจาการค้า ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2566

| 686 view

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศเช่าห้องประชุม.pdf