ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง ผลการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง ผลการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

| 190 view

โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ