ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2565

| 380 view

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ