ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดฝ่ายกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2566

| 825 view

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ