งานอีดิ้ลอัฎฮาสัมพันธ์ประจำปี 2565

งานอีดิ้ลอัฎฮาสัมพันธ์ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ค. 2565

| 34 view

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมงานวันอีดิ้ลอัฎฮาสัมพันธ์ประจำปี 2565 ณ มัรกัสนาดีย์ชะบ๊าบ เขต 6 มะดีนะห์นัสร์ และกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสที่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาอิสลาม เป็นวันที่ชาวมุสลิมทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองกับครอบครัว มีการทำกุรบ่าน หรือการเชือดสัตว์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับผู้ที่ยากจนหรือด้อยโอกาส อีกทั้ง เป็นวันที่ทุกคนต่างแสดงความรักและให้อภัยซึ่งกันและกัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยในอียิปต์ได้เฉลิมฉลองร่วมกัน และเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน และในปีนี้ สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญผู้แทนจากสมาคมนักศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเมียนมา เข้าร่วมด้วย เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ