คณะนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

คณะนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2566

| 47 view
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 10 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่เดินทางมาอียิปต์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์นิสิตแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทยและ AMSA Egypt & Suez Canal University (SCU) ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2566
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับนักศึกษาและขอให้นักศึกษาพิจารณาความร่วมมือที่จะส่งเสริมด้านแพทย์ศาสตร์ กับฝ่ายอียิปต์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ