ข้อมูลประเทศเอริเทรีย

ข้อมูลประเทศเอริเทรีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มิ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,700 view

ข้อมูลทั่วไป

Eritrea / เอริเทรียที่ตั้ง เป็นประเทศทางตอนเหนือของแอฟริกาตะวันออก มีชายฝั่งทะเลติดกับทะเลแดงเกือบหนึ่งพันกิโลเมตร ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดทะเลแดง ทิศตะวันตกติดซูดาน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดจิบูตี ทิศใต้ติดเอธิโอเปีย

 

พื้นที่ 124,320 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าไทยประมาณหนึ่งในสี่)     

เมืองหลวง กรุงแอสมารา (Asmara) 

ประชากร 6.5 ล้านคน  (ประมาณการปี 2558) 

ภาษาราชการ Afar, อารบิก 

ศาสนา อิสลาม  คริสต์  (Coptic, โรมันคาทอลิก, โปรเตสแตนท์) 

วันชาติ 24 พฤษภาคม 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย  7 ธันวาคม 2536 

ภาษาราชการ Afar, อารบิก
 
ระบบการปกครอง รัฐบาลและสภานิติบัญญัติชั่วคราว ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล โดยได้รับการเลือกตั้งจากสภานิติบัญญัติ 

ประธานาธิบดี นายอีไซอัส อาฟเวอร์คี (Mr. Isaias Afwerki) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 17 เมษายน 2534
 
รัฐมนตรีต่างประเทศ นายออสมัน โมฮัมเหม็ด ซาเหละห์ (Mr. Osman Mohammed Saleh ) เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 18 เมษายน 2550 

สกุลเงิน แนกฟาเอริเทรีย (ERN) (1 ERN=3.32 บาท) (สถานะ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2559)
 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 4.256 พันล้านUSD* (ไทย: 395.2 พันล้าน USD)   

รายได้ประชาชาติต่อหัว  694.75 USD (IMF) (ไทย: 5,878.2 USD)     
 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ร้อยละ 0.2* (ไทย: ร้อยละ 2.8) 

อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 10.1* (ไทย: ร้อยละ -0.9)  

เงินทุนสำรอง 247.8 ล้าน USD* (ไทย: 156.5 พันล้าน USD)     
 
อุตสาหกรรมที่สำคัญ การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเบา เกลือ ซีเมนต์
 
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ปศุสัตว์ ข้าวฟ่าง สิ่งทอ อาหาร สินค้าอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม
 
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ส่งออกไปยังอินเดีย อิตาลี ซูดาน จีน ฝรั่งเศส ซาอุดีอาระเบีย นำเข้าจากซาอุดีอาระเบีย อินเดีย อิตาลี จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี