กิจกรรมวัน International Day ที่โรงเรียน Misr American College

กิจกรรมวัน International Day ที่โรงเรียน Misr American College

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มี.ค. 2567

| 354 view

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน International Day ที่โรงเรียน Misr American College กรุงไคโร โดยได้เล่าเกี่ยวกับประเทศไทยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฟังในด้านต่าง ๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ชุดไทย การไหว้ มวยไทย อาหารและผลไม้ไทย และเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงได้จัดกิจกรรมระบายสีหน้ากากลายไทย และเขียนชื่อภาษาไทยด้วย ทั้งนี้ นักเรียนสนใจและมีคำถามมากมายเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันระหว่างประเทศไทยกับอียิปต์ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 70 ปีไทย-อียิปต์ในปีนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ