การแข่งขัน ASEAN Committee in Cairo Friendship Golf Tournament 2023

การแข่งขัน ASEAN Committee in Cairo Friendship Golf Tournament 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2566

| 540 view

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายธนบดี จูทอง ที่ปรึกษาและรองหัวหน้าสำนักงาน และนายวรพจ รอดอ่อน เลขานุการโท เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมแข่งขัน ASEAN Committee in Cairo Friendship Golf Tournament 2023 ที่ The Westin Cairo Golf Resort & Spa, Katameya Dunes โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ 56 ปี หรือวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ