การเดินทางเข้าประเทศไทย (ปรับมาตรการใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565)

การเดินทางเข้าประเทศไทย (ปรับมาตรการใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 มี.ค. 2565

| 1,427 view

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกมาตรการไม่ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ