การปรับปรุงมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)

การปรับปรุงมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2566

| 94 view

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทย_2023_TH.pdf