การประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 263

การประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 263

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ธ.ค. 2565

| 93 view

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายธนบดี จูทอง อุปทูต ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 263 ที่โรงแรม Four Seasons Hotel Cairo at The First Residence ซึ่งมีเวียดนามเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกในอียิปต์ สำหรับปี 2566 และได้เห็นชอบกับข้อเสนอของไทยสำหรับการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบ Brown Bag ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอียิปต์ในปีหน้า

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ