การประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 268

การประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 268

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ม.ค. 2567

| 446 view
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Cairo (ACC) ครั้งที่ 268 ซึ่งมีกัมพูชาเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในอียิปต์ ในปี 2567 และเห็นชอบกับข้อเสนอของไทยในการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบ Brown Bag ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอียิปต์ ภายหลังจากที่เคยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวที่มหาวิทยาลัย The American University in Cairo (AUC) แล้ว 2 ครั้ง ในปี 2566 ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบโล่ที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตมาเลเซียเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตกัมพูชาได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน ACC แก่เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธาน ACC คนต่อไป ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2567

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ