การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565

การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ค. 2565

| 36 view

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ หรือเว็บไซต์ https://www.fao.org/world-soil-day/wsd-award/en

เอกสารประกอบ