การบรรยายพิเศษแก่กลุ่มเอกอัครราชทูตภูมิภาคเอเชียประจำอียิปต์

การบรรยายพิเศษแก่กลุ่มเอกอัครราชทูตภูมิภาคเอเชียประจำอียิปต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ส.ค. 2566

| 80 view

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นเจ้าภาพจัดการบรรยายพิเศษแก่กลุ่มเอกอัครราชทูตภูมิภาคเอเชียประจำอียิปต์ (Asian Ambassadors’ Group: AAG) โดยมีนาย Hany Youssef Genena อาจารย์คณะบริหาร มหาวิทยาลัย American University in Cairo (AUC) และที่ปรึกษาของบริษัท Moharam and Partners เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “Egypt Macro: At a Crossroads” และมีนาย Ayman Kamel ตำแหน่ง Assistant Minister for Asian Affairs กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เข้าร่วมเป็นแขกเกียรติยศ ทั้งนี้ กลุ่ม AAG ประกอบด้วย 26 ประเทศเอเชียที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ในกรุงไคโร โดยมีการพบปะกันทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอียิปต์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ