การฉายภาพยนตร์ไทยในอียิปต์

การฉายภาพยนตร์ไทยในอียิปต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 63 view

เมื่อวันที่ 9 และ 12 พฤศจิกายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ร่วมกับโรงภาพยนตร์ Cimatheque และมหาวิทยาลัย American University in Cairo (AUC) ได้จัดฉายภาพยนตร์ไทยในอียิปต์เป็นครั้งแรก ได้แก่ เรื่อง “สาวไล่ฝน” (Lemongrass Girl) และ "ดาวคะนอง" (By The Time It Gets Dark) ที่โรงภาพยนตร์ Cimatheque และที่มหาวิทยาลัย AUC ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากกลุ่มคนรักหนังและนักศึกษาชาวอียิปต์ โดยในช่วงท้าย ผู้เข้าชมมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อภาพยนตร์ในมิติต่าง ๆ อาทิ สังคม วัฒนธรรม และศิลปะ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในอียิปต์ อนึ่ง ผู้เข้าชมที่โรงภาพยนตร์ Cimatheque ยังมีโอกาสได้ลองชิมอาหารและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ