ประกาศรับสมัครพนักงาน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเสมียน

10 มี.ค. 2563

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฝ่ายกงสุล และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

5 ส.ค. 2563