การเปิดบริการกงสุลสัญจรที่เมืองเฮอร์กาดา ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2559

การเปิดบริการกงสุลสัญจรที่เมืองเฮอร์กาดา ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2559

18 ก.ย. 2562