ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนสัญชาติไทย (สถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนสัญชาติไทย (สถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

11 ก.ค. 2564

83 view
คนไทยสามารถลงทะเบียนขอรับ “หนังสือรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย” (Certificate of Entry - COE) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ โดยสามารถศึกษาเอกสารขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ได้ทางคลิป https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
 
ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน "คำขอ COE"
- เตรียมหน้าหนังสือเดินทาง (เป็นไฟล์ภาพถ่าย JPEG หรือไฟล์ PDF)
- กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบหน้าหนังสือเดินทาง
- ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเลขที่อ้างอิง 6 หลัก
- รอเจ้าหน้าที่สถานทูตอนุมัติคำขอ COE
 
ขั้นตอนที่ 2 : เพิ่มเติมข้อมูลการเดินทาง + ที่กักตัว
- แนบตั๋วเครื่องบินยืนยันการเดินทางที่ชำระเงิน และหลักฐานยืนยันการจองที่กักตัว (Alternative Quarantine - AQ) เข้าไปในระบบ
- โรงแรมที่พักสำหรับการกักตัว (AQ) เมื่อเดินทางถึงไทย (เป็นเวลา 14 วัน/15 คืน) สามารถดูรายชื่อโรงแรม
ได้ทางเว็บไซต์ hsscovid.com โดยสามารถจองโรงแรมได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
     (1) ผ่านโรงแรมโดยตรง
     (2) ผ่านเว็บไซต์ https://asqthailand.com/
     (3) ผ่านเว็บไซต์ https://asq.locanation.com/
     (4) ผ่านเว็บไซต์ https://asq.ascendtravel.com/
     (5) ผ่านเว็บไซต์ https://www.agoda.com/quarantineth
- รอเจ้าหน้าที่สถานทูตอนุมัติ COE
 
ขั้นตอนที่ 3 : ดาวน์โหลด COE เเละเตรียมเอกสารอื่น ๆ ก่อนการเดินทาง
- ผู้ลงทะเบียนกลับเข้ามา “ตรวจสอบผล” การอนุมัติ COE หากได้รับอนุมัติเเล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสาร COE ได้จากระบบ
- โปรดตรวจสอบ ชื่อ สกุล เลขที่หนังสือเดินทาง วันเดินทาง เลขที่เที่ยวบิน สถานที่กักกันตัว ที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานทูต เพื่อเเก้ไขเอกสาร
- จัดเตรียมเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่
     (1) อาจมีเอกสารผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง (ขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินที่เดินทางหรือข้อกำหนดของรัฐบาลประเทศต้นทางที่ท่านเดินทางออก โดยรัฐบาลไทยไม่ได้กำหนดให้คนไทยที่กลับเข้าประเทศต้องมีผลตรวจ COVID-19)
     (2) แบบฟอร์ม ต.8 (คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในไทย)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ