รายชื่อดสถานที่กักตัว Alternate State Quarantine / Alternate Local Quarantine / Golf Quarantine

รายชื่อดสถานที่กักตัว Alternate State Quarantine / Alternate Local Quarantine / Golf Quarantine

20 ม.ค. 2564

295 view

ขอเชิญผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อดสถานที่กักตัว Alternate State Quarantine (ASQ) Alternate Local Quarantine (ALQ) และ Golf Quarantine (GQ) ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ สามารถตรวงสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hsscovid.com/

เอกสารประกอบ

ASQ_and_ALQ_list_-_List_of_GQ.pdf
ASQ_and_ALQ_list_-_List_of_ASQ.pdf
ASQ_and_ALQ_list_-_List_of_ALQ.pdf