ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ผลแบบสำรวจข้อมูลคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วน (ปลายเดือนกันยายน 2563)
ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสำรวจจำนวนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางจากอียิปต์กลับไทยโดยเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.ย. 2563 นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งรายละเอียดผลการสำรวจดังต่อไปนี้ 1. มีคนไทยในอียิปต์แจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วนทั้งหมดจำนวน 194 คน โดยประสงค์จะเดินทางกลับไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1.1 ประสงค์เดินทางกลับช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 110 คน 1.2 ประสงค์เดินทางกลับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 24 คน 1.3 ประสงค์เดินทางกลับหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือไม่สามารถระบุช่วงที่ประสงค์เดินทาง จำนวน 16 คน 1.4 ประสงค์เดินทางกลับหลังจากรับปริญญาจำนวน 44 คน
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)ดูทั้งหมด

17 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 29/2563

29 ก.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 28/2563

23 ก.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 27/2563

16 ก.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 26/2563

7 ก.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 25/2563

2 ก.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ฉบับที่ 24/2563
ดูทั้งหมด
ที่อยู่

ที่ตั้ง :

16 Abdallah El Kateb Street, Dokki, Gaza

เบอร์ติดต่อ :

+202 3336-6520, 3760-3553/3554

เปิดให้บริการ :

วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี 09.00 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)